FIFA: liefde en film in Bergen

Ieder jaar in februari gaan de harten wat sneller slaan, wanneer het Internationaal Festival van de Liefdesfilm (Festival International du Film d’Amour, FIFA) de stad Bergen overstelpt met emoties.

De liefde, altijd maar weer de liefde… Het Festival is al aan zijn 31ste editie toe en het blijft de talrijke aspecten van dat ingewikkelde en veelvormige gevoel bestuderen. Want het gaat hier wel degelijk om de liefde in al haar vormen: hartstochtelijk, sentimenteel, kinderlijk, gekwetst, vernielend, wellustig, tussen mannen, tussen vrouwen, tussen mannen en vrouwen, tussen volkeren…
De aanpak van het Festival is even veelvormig als de liefde zelf: het streeft ernaar internationaal en multicultureel te zijn om onze ervaring met andere gezichtspunten te verrijken. Het publiek heeft de mogelijkheid gehad om films uit de 4 uithoeken van de wereld te ontdekken. Tweeëndertig landen hebben de affiche gedeeld.

Deze diversiteit was ook op te merken in de selectie van de films in competitie. Ook hier werden verschillende werelden getoond, tot grote vreugde van het publiek en de internationale jury, voorgezeten door de Chileense scenarist en regisseur, Sebastian Lello.

Toch hebben al deze films een gemeenschappelijk punt: ze bevinden zich buiten de distributiecircuits waaruit de films komen die we gewoonlijk in onze bioscopen te zien krijgen.

In dit opzicht spelen festivals zoals het FIFA een belangrijke rol: ze tonen en verspreiden een ander soort films dat maar weinig in onze zalen aanwezig is, of zelfs nooit op het scherm wordt vertoond.

Dit jaar nog was Stoquart blij zijn knowhow ten dienste te mogen stellen van een evenement dat respect voor verschillen verdedigt en dat openheid ten opzichte van de wereld en zijn culturen aanhangt. Door de catalogus in het Engels te vertalen, heeft ons bureau aan een breder publiek de mogelijkheid geboden om deze waarden te leren kennen en heeft het bijgedragen aan een grotere verspreiding van de liefde en de cinema.

Het hele team wenst het festival een lang leven toe en kijkt nu al uit naar de 32ste editie van dit evenement dat niet meer te missen is in het culturele leven van Bergen.

http://www.fifa-mons.be/fr/accueil-festival

stoquart-fifa