Een eerste inleiding voor nieuwe kopers van vertaal- en lokalisatiediensten

Courante mythes over vertaal- en lokalisatiediensten

 

Vertaling is een simpel tussendoortje dat om het even wie die de doeltaal spreekt voor elkaar krijgt.

Als om het even welke spreker van een taal in staat is om uw documenten te schrijven in de taal die hij/zij spreekt, waarom dan marketingschrijvers, technische schrijvers of wat voor andere taalspecialisten dan ook inschakelen voor projecten die iedereen die uw moedertaal spreekt, zou moeten kunnen samenflansen? De reden hiervoor is dat, evenals goed schrijfwerk, goede vertaling uit meer bestaat dan enkel het aaneenrijgen van vertaalde woorden. Goede vertaling, net zoals goed schrijven, vereist een actieve kennis van het onderwerp, het publiek en de cultuur van de lezer, alsook een grondig begrip van het doel van de tekst.

 

Mijn secretaris of secretaresse kan de vertaling voor mij doen.

Misschien als die een vermomde taalkundige is, of als het document dat hij/zij vertaalt voor interne doeleinden is bestemd en niet bedoeld is om aan massa’s potentiële of huidige klanten te worden getoond. Zie hierboven ook Mythe nummer een.

 

Dezer dagen wordt al het werk door computers gedaan, dus de kosten moeten verwaarloosbaar zijn.

Ook veel van het werk bij het sturen van astronauten naar de ruimte wordt door computers gedaan; maar daarom zendt de tv natuurlijk nog geen beelden van een kamer vol computers uit bij elke lancering. Njet. De televisiezenders tonen een kamer vol mensen: experten op hun terrein die gewoonweg de kracht van de computers in zich opnemen. Hetzelfde geldt voor vertaal- en lokalisatiediensten. Uiteraard gebruiken wij de kracht van computers om onze job te verlichten en uw en onze kosten te verlagen, maar wij verlaten ons niet op computers om definitieve, vertaalde documenten voor u af te leveren. Deden wij dat wel, dan mag u er donder op zeggen dat u het onmiddellijk zou merken en zich als de bliksem van ons zou ontdoen.

 

Geen nood aan interactie met uw vertaalbureau: stuur het op en denk er niet meer aan.

In wezen is het weliswaar mogelijk om een dergelijke intuïtieve verhouding met een leverancier te ontwikkelen, maar dat zal zich niet van de ene dag op de andere verwezenlijken. Zoals dat met alle verstandhoudingen gaat, hebben begrip, intimiteit en vertrouwen tijd nodig om zich te ontwikkelen en te groeien. Uw vertaalbureau dient u, uw eigenzinnigheden, uw vereisten, uw doelen te leren kennen. Om dat te bereiken, moet uw vertaalbureau u vragen stellen. Wat een goede zaak is. Want op die wijze krijgt u de best mogelijke levering, hetgeen een besparing is op tijd, geld en mogelijke frustratie ten gevolge van een product dat niet echt is wat u ervan verwachtte.

 

Aangezien vertaling handelswaar is, is enkel de laagste prijs van belang.

Wij zijn er ons terdege van bewust dat, ongeacht hoe vaak wij of andere vertaalleveranciers het ook afraden, bepaalde firma’s blindelings hun prijzen kelderen zonder zich om hun vloot te bekommeren. Het spreekt voor zich dat dit dezelfde firma’s zijn die marketingmateriaal, software, hulpbestanden en webpagina’s verspreiden die overduidelijk ontwikkeld zijn door iemand die de doelcultuur, -lezer of -taal niet begrijpt. Overweegt u een leverancier van vertalingen of lokalisaties te kiezen met de prijs als enige criterium, dan kunnen wij u wellicht uw mening laten herzien. Hecht u belang aan dienstverlening? Speelt het een rol voor u dat u een vertaal- of lokalisatieproject aan uw leverancier kunt overlaten en het, na de aanvankelijke besprekingen, voor elkaar ziet komen? Wilt u dat de eindgebruikers van uw vertaald of gelokaliseerd product zelfs nooit vermoeden dat u niet exact zoals zij bent? Indien ja: kijkt u dan misschien eens verder dan een lage prijs.

 

Vijf manieren om ervoor te zorgen dat u het beste uit uw vertalings- en lokalisatieleverancier haalt.

  • Verwelkom vragen en interageer met uw leverancier. Vragen zorgen er immers voor dat uw leverancier goed geïnformeerd zal zijn omtrent uw producten, diensten en doelpubliek, hetgeen tot uitstekende, precies gepaste eindproducten leidt.
  • Stuur aangevraagde informatie vóór het begin van het project, bijvoorbeeld een lijst met niet te vertalen termen of artikelen, specifieke terminologie die gebruikt dient te worden, referentiemateriaal en dies meer. Uw projectbeheerder bij Stoquart zal u precies vertellen wat wij nodig hebben om uw opdracht tot een goed einde te brengen.
  • Heb vertrouwen in uw leverancier. Weersta aan de drang om elke zin te herschrijven of titels te wijzigen of stukken toe te voegen of te wissen. Of bespaar uzelf op zijn minst die gênante situatie waarin u een product of document lanceert dat barst van de ‘correctiefouten’: laat uw wijzigingen nogmaals door de handen van ons team gaan vooraleer u van start gaat.
  • Wees tegemoetkomend en ontvankelijk voor een langdurige verstandhouding met uw leverancier; dat zal het proces in de loop der tijd aanzienlijk verbeteren naarmate wij u, uw publiek en uw vereisten beter leren kennen.
  • Bent u ergens niet zeker van, vraag het ons dan gerust. Wij zijn er voor u en willen dat u zich volkomen op uw gemak voelt bij onze vertaal- en lokalisatieprocedures.