Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 27 augustus 2021

Dit Privacybeleid beschrijft Ons beleid en Onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw informatie wanneer U de Dienst gebruikt, en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is opgesteld met behulp van de Privacy Policy Generator.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden die beginnen met een hoofdletter zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of de woorden in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 • betekent Account een uniek account dat voor U wordt aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
 • verwijst Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) naar Stoquart, Boulevard Initialis 20 7000 Bergen.
 • zijn Cookies kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder meer Uw browsegeschiedenis op die website bevatten.
 • verwijst Land naar: België
 • betekent Apparaat elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • zijn Persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • verwijst Dienst naar de Website.
 • betekent Dienstverlener elke natuurlijke of rechtspersoon die namens het Bedrijf de gegevens verwerkt. Het verwijst naar bedrijven of personen van derden die door het Bedrijf in dienst zijn genomen om de Dienst mogelijk te maken, om de Dienst namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Dienst te verlenen of om het Bedrijf bij te staan bij het analyseren van hoe de Dienst wordt gebruikt.
 • zijn Gebruiksgegevens gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • verwijst Website naar Stoquart, te bereiken via https://www.stoquart.com/
 • betekentU de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens welke een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van Onze Dienst kunnen wij U vragen om Ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met U op te nemen of U te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, plaats
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internetprotocol-adres (IP-adres) van Uw Apparaat, het type browser, de browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst opent met of via een mobiel apparaat, kunnen Wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot: het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst opent met of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en Cookies

Wij gebruiken Cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te tracken en om Onze Dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die Wij gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies of Browsercookies. Een Cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser zo instellen dat alle Cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer er een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kan het zijn dat U sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken. Tenzij u Uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
 • Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Dienst kunnen gebruik maken van lokaal gedeelde objecten (of Flash Cookies) om informatie over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Dienst te verzamelen en op te slaan. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die voor Browsercookies worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe u Flash Cookies kunt verwijderen, leest u “Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared objects?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webbakens. Bepaalde delen van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd), waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaald deel en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “Permanente Cookies” of “Sessiecookies” zijn. Permanente Cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser afsluit. Meer informatie over cookies: Wat zijn Cookies?.

Wij gebruiken zowel Sessiecookies als Permanente Cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

 • Noodzakelijke/essentiële Cookies

  Type: Sessiecookies

  Beheerd door: Ons

  Doeleinde: Deze Cookies zijn essentieel om U diensten te verlenen die via de Website beschikbaar zijn en om U in staat te stellen sommige van de functies van de Website te gebruiken. Ze helpen bij de authenticatie van gebruikers en voorkomen frauduleus gebruik van gebruikersaccounts. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om hebt gevraagd niet worden geleverd, en Wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.

 • Cookies aanvaarding Cookiebeleid/-kennisgeving

  Type: Permanente Cookies

  Beheerd door: Ons

  Doeleinde: Deze Cookies stellen vast of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben aanvaard.

 • Functionele Cookies

  Type: Permanente Cookies

  Beheerd door: Ons

  Doeleinde: Deze Cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt opnieuw uw voorkeuren moet opgeven.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Dienst te monitoren.
 • Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De door U verstrekte Persoonsgegevens kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van elk ander contract met Ons via de Dienst.
 • Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushberichten van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.
 • Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die U reeds hebt gekocht of waarover U reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om Uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan Ons te behandelen en te beheren.
 • Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die wij over de gebruikers van Onze Dienst hebben tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

Wij kunnen Uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

 • Met dienstverleners: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van Bedrijfsactiva, financiering, of volledige of gedeeltelijke overname van Ons Bedrijf door een ander bedrijf.
 • Met filialen: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze filialen, in welk geval wij van die filialen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren. Filialen omvatten Onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met Ons staan.
 • Met zakenpartners: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze zakenpartners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier met andere gebruikers in de openbare ruimtes interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid.
 • Met Uw toestemming: Met Uw toestemming kunnen Wij Uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden openbaar maken.

Bewaren van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Het Bedrijf zal de Gebruiksgegevens ook bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid van Onze Dienst te vergroten of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van Uw Persoonsgegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de exploitatiekantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar, en worden bewaard op, computers die zich buiten Uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in Uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw instemming met deze overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld, en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens

Zakelijke transacties

Indien het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen U inlichten voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien het daartoe wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen
 • Mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van Uw Persoonsgegevens

De veiligheid van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Dienst is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 13 jaar. Als U een ouder of voogd bent en U bent zich ervan bewust dat Uw kind Ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als Wij er ons van bewust worden dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als Wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van Uw informatie en Uw land vereist toestemming van een ouder, dan kunnen Wij de toestemming van Uw ouder nodig hebben voordat Wij die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U klikt op een link van een derde partij, wordt U doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden U ten sterkste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen Ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt, en Wij zullen de “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact

Als U vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt U contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: accounts@stoquart.com